Despre noi

PREZENTARE

* Functionare de-a lungul timpului : Grãdinita cu Program Prelungit Nr. 36 (1981- 2012), Grãdinita cu Program Prelungit “Floare de Colt” (2012-prezent), conform HCL 22/2013 Grãdinita cu Program Prelungit Nr. 34 este arondatã Grãdinitei cu Program Prelungit “Floare de Colt” începând cu 1 septembrie 2013

* Directori de-a lungul timpului : BUCUR  Ana (1981-2002), FERTIGAN Mariana (2002-2013), GOCI Elena (2013-prezent)

* Înfiintare (cea mai veche datare) : 01.10.1981            

* Nr. copii-elevi / Nr. grupe (actual) : 268 / 11

* Nr. norme / Nr. persoane (actual) : 41,5 / 42

* Nr. cadre didactice cu  gradul I / gradul II / definitivat / Nr. cadre didactice titulare / Nr. membri CNEME (actual) : 9 / 4 / 5 / 14 /

* Nr. volume bibliotecã – CDI / Nr. computere la care au acces elevii (actual) : 220 / 5

* Valoare patrimoniu (active: terenuri + clãdiri + mijloace fixe + obiecte de inventar) (la finalul anului financiar 2013): 4.686,25 mii lei

* Revista oficialã a scolii (ISSN) : “Floare de Colt”

GRADI1
GRADI2

CE OBIECTIVE AVEM ?

Asezarea copilului în centrul preocupãrilor educationale.

Extinderea activitãtii didactice curriculare în sfera curriculumului la decizia scolii.

Adaptarea prescolarilor cu succes în activitãti de tip scolar.

Implementarea cu responsabilitate al noilor tipuri de educatii:

– educatia ecologicã

– educatia pentru cetãtenie democraticã

– educatia pãrintilor

– educatia de gen

– educatia pentru pãstrarea  traditiilor si obiceiurilor folclorice locale

   Cum realizãm acest lucru? Doar prin implicarea pãrintilor!  De aceea sloganul nostru este :

„UN COPIL EDUCAT, UN PÃRINTE IMPLICAT !”

CUM PROCEDÃM ?

Respectând noul curriculum pentru prescolari.

Realizând activitãti curriculare de calitate.

Oferind activitãti optionale diverse.

Organizând activitãti extracurriculare si educative atractive.

CE OFERIM ÎN PLUS ?

*Pregãtim copiii pentru performantã! Dovadã stã numãrul mare de premii câstigate la concursurile scolare – în anul scolar 2012-2013 unitatea a obtinut 128 de premii I la concursuri judetene si internationale si 6 premii II si III.
*Ajutãm copiii sã socializeze usor! Astfel cã derulãm parteneriate locale, judetene, interjudetene pe teme de ecologie si folclor – proiect international „La izvor de folclor”. *Deschidem noi orizonturi copiilor! Prin proiecte educationale derulate în colaborare cu o serie de institutii locale si ONG-uri si prin proiecte social educationale în spiritul promovãrii voluntariatului în rândul copiilor si pãrintilor: „Si nouã ne pasã”. Suntem prima unitate prescolarã beneficiarã a unui proiect de finantare pentru educatie ecologicã „ECO Info Center – educatie ecologicã la nivel prescolar în Maramures”– finantator AFM si Consiliul Local Baia Mare (15.000 euro).
*Activitãti extrascolare si extracurriculare! Variate si atractive din domeniul artã, sport, muzicã, folclor, cu accent pe asigurarea perenitãtii Ansamblului „Mugurasii”, ansamblu folcloric cu participare la festivaluri nationale si internationale: „Câte flori pe Iza-n sus”, „Tânjaua de pe Mara”, „Nu vă uitaţi că-s micuţ”. Programe variate de vacantã prin proiectul „Grãdinita de varã”, cuprinsã în calendarul CAEN.

UNDE DORIM SÃ AJUNGEM ?

Realizarea unei grãdinite competitive europene, în care pãrintii sã poatã opta pentru alternativa educationalã potrivitã copilului.

Fiecare copil din grãdinitã sã fie respectat si valorizat pentru ceea ce îl diferentiazã de ceilalti.

Realizarea unui ambient educational care sã ofere copiilor confort fizic, afectiv si psihic.

Promovarea unui management adaptabil, centrat pe interesele copilului si ale familiei.

Un spirit de echipã între actorii din educatie bazat pe scopuri comune si pe valorile în care cred cu adevãrat oamenii grãdinitei.